Dự án Xóa Mù Lập Trình là gì?

Dự án Xóa Mù Lập Trình là gì?

Cho đến thời điểm bài viết này dự án Xóa Mù Lập Trình đã trải qua 3 năm kể từ thời điểm bắt đầu. Ý tưởng của dự án bắt đầu bằng suy nghĩ có những anh em học CNTT mà phải bỏ học - bỏ nghành vì "không thể lập trình" được.

Những năm tháng trên ghế nhà trường mình quan sát rất nhiều hoàn cảnh như vậy. Cho đến khi đi làm và tiếp tục quan sát, dạo vòng các group học tập - học lập trình cũng bắt gặp những hoàn cảnh này. Và thế là Xóa Mù Lập Trình ra đời từ đó!

Tại sao không giúp họ trên những group có sẵn?

Nếu chịu khó quan sát chúng ta có thể thấy những group thường tập trung vào những công nghệ hay lập trình chung chung như ngôn ngữ này, ngôn ngữ nọ. Và hầu hết không tập trung dành cho những bạn mới học lập trình hay đăng gặp khó khăn ở những bước đầu.

Screenshot from 2021-06-05 23-29-43.png

Vấn có những group lập trình cơ bản, Xóa Mù Lập Trình khác cái gì?

Như mình đã chia sẽ, Xóa Mù Lập Trình sẽ dành cho các bạn mới học lập trình và đang gặp khó khăn trong lúc học lập trình. Vẫn là lập trình cơ bản, nhưng Xóa Mù Lập Trình thiên về hướng dẫn và giúp đỡ cách lập trình, tư duy lập trình. Ngôn ngữ nào cũng được.

Một điểm khác biệt lớn khác của Xóa Mù Lập Trình đó là kiến thức và chia sẽ đi theo một hệ thống hướng dẫn. Từ những bước chập chững nhất theo một lộ trình nhất định. Tiếp theo lộ trình sẽ là một cộng đồng hỗ trợ. Vì học rất khó khăn, lúc bí không biết hỏi ai hoặc hỏi ở những nơi khác thấy ngại. Nhưng đối với group mang tên Xóa Mù Lập Trình thì khác.

Sau 3 năm group có những thành tựu gì nổi bật?

Thành tựu nổi bật nhất là làm sao trước khi bạn tham gia Xóa Mù Lập Trình bạn thấy lập trình khó, học không hiểu,...Sau đó, bạn lại thấy nó dễ và tự tin hơn thì đó là thành tựu tuyệt vời nhất của Xóa Mù Lập Trình.

Ban đầu mình đặt mục tiêu có thể giúp đỡ 10.000 bạn Xóa Mù Lập Trình. Cho tới hiện tại không biết đã xóa thật sự cho bao nhiêu bạn nhưng group facebook Xóa Mù Lập Trình đã đạt được 58 ngàn thành viên tham gia. Hằng ngày có nhiều bài viết chia sẽ cũng như thảo luận, hỏi đáp, nhờ giúp đỡ của rất nhiều bạn trên group.

Trong thời gian hoạt động mình cũng đã tổ chức thành công 1, 2 khóa học cho các bạn. Hiện tại đang liên kết và triển khai chương trình học bổng với CodeGym. Tạo cảm hứng cho nhiều bạn khác dùng ý tưởng Xóa Mù Lập Trình và chia sẽ tiếp cho cộng đồng.

Screenshot from 2021-06-05 23-25-40.png Đây là những video được một tác giả khác chia sẽ

Lúc thì dự án Xóa Mù Lập Trình, lúc thì group Xóa Mù Lập Trình vậy là sao?

Thật ra ban đầu chỉ là ý tưởng giúp đỡ các bạn học lập trình và tiền thân đó là group facebook Xóa Mù Lập Trình. Sau thời gian phát triển mình nhận thấy ngoài group ra cũng cần thêm những kênh khác nữa để xứ mệnh "Xóa Mù Lập Trình" trở nên tốt hơn.

Hiện tại dự án Xóa Mù Lập Trình bao gồm:

Và còn nhiều nữa những câu chuyện về Xóa Mù Lập Trình mình sẽ chia sẽ thêm ở những bài viết sau để tránh bài viết quá dài.

Trân trọng, Xóa Mù Lập Trình